E-parduotuvės specialus pasiūlymas

🔶DOVANA PIRMAM MĖNESIO UŽSAKYMUI

🔶KIEKVIENAM VARTOTOJUI

🔶VISĄ BALANDŽIO MĖNESĮ

🔶PERKANT BENT UŽ 100 EUR BE PVM

🔶DOVANOS VERTĖ 30 EUR

🔶DOVANŲ KIEKIS RIBOTAS

PASIŪLYMO TAISYKLĖS

1. Akcija vyksta nuo 2024-01-01 iki 2024-04-30. Pasiūlymu pasinaudoti gali klientai, kurie dar juo nėra pasinaudoję per akcijos laikotarpį (nuo 2024-02-01).

2. Akcijoje gali dalyvauti esami Wurth klientai ar juridiniai, individualią, ūkininkavimo ar kitą veiklą oficialiai įregistravę asmenys, įskaitant ir turinčius verslo liudijimus. Tai yra visi juridiniai ir fiziniai asmenys-amatininkai, kaip juos apibrėžia VMI, tai yra jeigu jie yra:
1) PVM mokėtojas;
2) vykdantis individualią veiklą, tame tarpe fizinis asmuo, kuris atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal MAĮ 40-1 str.;
3) ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema.

3. Akcijoje gali dalyvauti bet kuris 2-ame punkte paminėtas asmuo, jei jis akcijos laikotarpiu įvykdė visas šias sąlygas:
1) yra užsiregistravęs tinklalapyje www.wurth.lt.;
2) akcijos laikotarpiu pirmo pirkimo metu įsigijo produktų už ne mažesnę kaip 100 EUR be PVM sumą.

4. Visas 3-io punkto sąlygas įvykdęs asmuo turi galimybę įsigyti 1 (vieną) Wurth multifunkcinį įrankį (Produkto Nr. 0WGE 103 669), kurio pardavimas yra įtraukiamas į sąskaitą faktūrą ir jam suteikiama 100% nuolaida, t.y. šio įrankio vertė sąskaitoje yra 0 Eur.

5. Šiuo pasiūlymu vienas klientas gali pasinaudoti tik 1 (vieną) kartą ir tik akcijos laikotarpiu.

6. Sutartį sudariusiems asmenims taikomos sutarties sąlygos.

7. Sutarties nesudariusieji atsiskaityti gali tik išankstiniu bankiniu pavedimu arba kreditine/debetine kortele.

8. Anuliavus sąskaitą, asmuo privalo grąžinti produktus ir Wurth multifunkcinį įrankį (Produkto Nr. 0WGE 103 669) nepažeista pakuote. Jei įrankis nėra grąžinamas, ar jo pakuotė yra pažeista, klientui už jį yra išrašoma 30 Eur + PVM vertės sąskaita, kurią jis turi apmokėti 6 ir 7-ame punktuose minimais būdais.

9. Dovanų kiekis yra ribotas, tad jam pasibaigus UAB Wurth Lietuva neįsipareigoja šių produktų pateikti, net jei visos 3-io punkto sąlygos yra įvykdytos.

10. Akcijos organizatorius pasilieka teisę, prireikus keisti akcijos taisykles, iš anksto apie tai paskelbus tinklalapyje www.wurth.lt.

11. Akcijos dalyvis, naudodamasis akcija, sutinka, susitaria ir besąlygiškai įsipareigoja laikytis akcijos sąlygų. Jei akcijos sąlygos būtų keičiamos, akcijos dalyvis, nesutinkantis su jų pakeitimu, iki pasinaudojimo 4-ame punkte minimu pasiūlymu, turi teisę atsisakyti dalyvauti akcijoje.

DUOMENŲ TVARKYMAS

Akcijos dalyviai ir jų atstovai, sutinka su (juridinio asmens vardu veikiančio atstovo kontaktinių duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu tiesioginiais rinkodaros tikslais.

Akcijos dalyviams, jų atstovams yra žinoma, kad jie turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais UAB „Wurth Lietuva“, ir reikalauti, kad neišsamūs, netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti ar sunaikinti ar būtų sustabdytas pateiktų asmens duomenų tvarkymas. Taip pat akcijos dalyviams, jų atstovams yra žinoma, kad jie turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Daugiau informacijos apie UAB „Wurth Lietuva“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą akcijos dalyviai gali rasti www.wurth.lt skelbiamoje Privatumo politikoje.