Grąžinimo taisyklės

Grąžinimo taisyklės

Prekių grąžinimo iš pirkėjų taisyklės

1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IŠ PIRKĖJŲ


1.1. Pirkėjas gali grąžinti tik Pardavėjo sandėlines Prekes, kurias Pirkėjas pirko iš Pardavėjo, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po užsakymo pateikimo.

1.2. Prekės turi būti grąžintos tik nenaudotos, nesugadintos, neiškomplektuotos, nepraradusios prekinės išvaizdos, tame pačiame įpakavime, kuriame jos buvo gautos iš pardavėjo. Įpakavimas turi būti tvarkingas, įpakavimo detalės neturi būti sugadintos. Prekių ir jų pakuotės išvaizda turi būti tinkama pakartotiniam pardavimui.

1.3. Grąžinant Prekes Pirkėjas užpildo PRAŠYMĄ GRĄŽINTI PREKES elektroninėje erdvėje “Mano Užsakymai” skiltyje. Pateikdamas reikalingą informaciją Pardavėjo atstovams tinkamai įvertinti grąžinimo tinkamumą. 

1.4. Pardavėjui patikrinus gautas prekes ir priėmus galutinį sprendimą, Pirkėjas informuojamas per 3 (tris) darbo dienas. Grąžinimui tinkamoms prekėms Pardavėjas išrašo Pirkėjui Kreditinę Sąskaitą-faktūrą.

1.5. Grąžinimui netinkamas prekes Pirkėjas turi atsiimti iš Pardavėjo sandėlio per 10 (dešimt) darbo dienų po galutinio Pardavėjo sprendimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių, jos bus utilizuojamos.


2. BROKUOTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IŠ PIRKĖJŲ


2.1. Pirkėjai gali grąžinti brokuotas prekes pakeitimui, įsitikinus, kad tai gamyklinis defektas, jeigu Pardavėjo Pirkėjui parduotų prekių atžvilgiu galioja toms prekėms suteikti garantiniai terminai bei garantijos sąlygos, apibrėžti konkrečios prekės techniniuose dokumentuose.

2.2. Pirkėjui grąžinant jo manymu nekokybiškas ar sugedusias prekes Pirkėjas užpildo BROKO AKTĄ ir pateikia atsakingam Pardavėjo darbuotojui. 

2.3. Jeigu Pirkėjui iškart reikalinga nauja Prekė ir ją Pardavėjas turi sandėlyje, Pardavėjas išrašo PVM Sąskaitą-faktūrą naujai Prekei. Pirkėjui išrašoma Kreditinė Sąskaita-faktūra brokuotai prekei tik tuo atveju, kai Pardavėjas patvirtina Prekės broką.

2.4. Pardavėjui nepatvirtinus broko atvejo, Pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas po sprendimo priėmimo apie tai informuoti Pirkėją.